• MUDr. Petros Christodoulou

Aplikace vlastního tuku do prsou nebo do intimních partií."Pěkný den. Slyšela jsem, že existuje možnost přemístění VLASTNÍHO TUKU, třeba do prsou, nebo intimních partií. Můžete říct, co vše obnáší? Včetně ceny. Děkuji moc"

Dobrý den,

toto je velmi zajímavé téma, děkuji za otázku.

Přemístění, neboli transplantace vlastního tuku, se odborně nazývá lipofilling, lipografting nebo také lipomodelace. Tuk se při tomto výkonu přenáší z oblasti kde je v nadbytku, např. z bříška nebo z boků, do oblasti kde může chybět. Oblasti aplikace je opravdu spousta, jako příklad uvedu prsa (buď při estetickém zvětšení, nebo v rekonstrukční plastické chirurgie v rámci rekonstrukce po odstranění prsu pro nádor) a dále ruce, hýždě, tvář, vagina, různé vrásky atd.

Na rozdíl od různých výplní (kyselina hyaluronová a jiné), transplantace tuku se nabízí jako trvalá a přírodní výplň. Tady je nutné podotknout, že část tuku se po přenesení vstřebá, v tom případě je nutná menší opětovná aplikace, nicméně tuk který se vhojí, přežívá natrvalo. V rukou zkušeného atestovaného plastického chirurga, je přenos vlastního tuku velmi bezpečná metoda, zatížená velmi nízkým rizikem komplikací.

Tuk se odebírá metodou podobnou liposukce, takže táto operace, přispívá při přenosu větších objemů i k vylepšení siluety. Odebraný tuk se odstředí nebo nechá vysedimentovat od krve a infiltračního roztoku a následně se jemnými aplikačními kanylami nebo speciálními jehlami vstřikuje do požadované oblasti. Prsa se při jednom sezení zvětší cca o jednou velikost. Při opakovaných sezeních může byt výsledné zvětšení výraznější.

Co se tyče aplikace do intimních partií, existuji dvě nejčastější indikace. Buď se tuk aplikuje do velkých stydkých pysků, aby se tak zvětšil jejích objem, nebo se aplikuje do stěny vaginy, rámci takzvané rejuvenace nebo „rekalibrace“. Tento výkon pomáhá ženám, které mají pocit, že se jejích vagina rozšířila, nejčastěji po porodu. Tuk se při tomto výkonu aplikuje do postranných stěnách vaginy, přitom se chirurg vyhýbá přední stěny, která sousedí s močovým měchýřem a kde hrozí jeho poranění, a zadní stěny, kde vagína sousedí s konečníkem. Tento výkon je obzvlášť náročný a opravdu patří jen do rukou plastického chirurga, který má s tímto typem operace zkušenost.

Ptala jste se na cenu. Pochopitelně nelze tady vyjmenovat všechny oblasti aplikace tuku s nějakou cenou, protože ta se odvíjí od rozsahu a náročnosti výkonu, oblasti kde je aplikován tuk a také od toho, jestli je výkon prováděn v celkové nebo místní anestezii. Výkony v celkové anestezii se logicky prodražují, protože se ke konečné ceně přidávají náklady za anestezii a hospitalizaci. Jako příklad uvedu zvětšení prsou. U nás táto operace stojí přibližně tolik, co zvětšení prsou silikonovým implantátem a v případě nutnosti opětovné aplikace pak zlomek této částky. Táto cena se však v různých pracovištích značně liší. Jinde narazíte na ceny úplně jiného kalibru, např. 120tis Kč, s o něco nižší cenou za případnou opětovnou aplikaci.

Já jsem osobně velkým zastáncem této operace, protože není dražší než zvětšení silikonovým implantátem a při tom se používá jen vlastní tkáň, komplikace jsou minimální a výsledek je trvalý a přirozený. Dále je na vyplnění vrásek vlastní tuk lepší než kterákoliv výplň, protože jak jsem již zmínil, je na rozdíl od jiných

výplňových materiálů přirozený a tělu vlastní, poskytující trvalý efekt.

MUDr. Petros Christodoulou

Medicom Clinic, Praha

#zvětšeníprsou #augmentace #lipofilling

81 zobrazení