• MUDr. Petros Christodoulou

Co všechno si představujete pod pojmem "plastická chirurgie?"Prosím buďte upřímní, já s Vámi budu také. Přečtěte následující článek a napište do komentářů, co jste si představovali pod pojmem „plastická chirurgie“.

Plastická chirurgie je pravděpodobně nejširší chirurgický obor ze všech. Zní to až neuvěřitelně, protože veřejnost si pod pojmem „plastická chirurgie“ představuje estetickou chirurgii. Estetická chirurgie představuje sice široké spektrum operací, ale určitě se nedá tvrdit, že je nejširším chirurgickým oborem. A ten, kdo si toto myslí, má naprostou pravdu. Nicméně, estetická chirurgie nerovná se plastická chirurgie. Plastická chirurgie je nesmírně obsáhlý obor, což si ale většina lidí neuvědomuje, kvůli nadměrné medializaci estetické chirurgie. Ve skutečnosti, estetická chirurgie představuje méně než 10% celkového záběru oboru plastické chirurgie.

Největší část oboru, tvoří takzvaná rekonstrukční chirurgie, která řeší funkční a morfologické nedostatky celého těla a různých orgánů. Plastický chirurg tak řeší defekty od hlavy k patě.

Než jsem vstoupil do medicíny, dokonce ještě i pár let potom co jsem ji začal studovat, jsem měl několik mylných představ:

1. Chirurgie ruky: Vrozené stavy, úrazy, poúrazové stavy ruky řeší ortoped nebo traumatolog. Zjistil jsem, že to není pravda. I když výše zmíněné odbornosti v některých případech na ruce operují, tento chirurgický podobor patří pod plastickou chirurgii. Plastický chirurg je ten, kdo se vysoce specializuje na řešení nejrůznějších vrozených vad ruky, rekonstrukci šlach, nervů, cév, replantace (znovupřišití) končetin po amputaci a na léčbu poúrazových stavů.

2. Rekonstrukce prsou: Myslel jsem si, že po odstranění prsou pro nádor, rekonstrukci prováděli gynekologové. Protože prsa přece jenom patří do jejích specializace....ne? A také jsem nevěděl, že existují i jiné způsoby rekonstrukce než za použití silikonových implantátů. No tak jsem brzy zjistil, že ani jedno, ani druhé. Skutečnost je taková, že rekonstrukce prsou patří výhradně do rukou plastického chirurga a že těch metod je celá řada. Nejen rekonstrukce implantátem, ale i rekonstrukce vlastní tkání za použití kůže a podkoží z břicha, ze zad nebo z hýždí, dále za použití vlastního tuku (takzvaný lipografting) a jiné.

3. Replantace: Znovupřišití končetin po amputaci. Nejen prstů, ale i rukou, nohou, nosu, ucha, penisu, skalpu atd. Myslel jsem si, že to je doménou traumatologie. Hlavně proto, že tam, odkud pocházím, je tím proslulý jeden známý traumatolog. Také netrvalo dlouho, než jsem zjistil, že i tento obor patří plastické chirurgie. V ČR a téměř všude na celém světě, tyto operace provádějí plastičtí chirurgové.

4. Mikrochirurgie: Replantace, přenosy prstů z nohy na ruku, přenosy tkáňových jednotek k rekonstrukci různých defektů nebo k obnovení funkce (přenos funkčního svalu z jedné oblasti k nahrazení nefunkčního svalu v jiné oblasti). Podobně jak u replantací, vyžadují tyto výkony odpojení cév a nervů přenesené tkáně a jejích napojení na nové příjmové cévy a nervy v příjmovém místě. Operuje se pod obrovským zvětšením za použití operačního mikroskopu, a operace trvají nejméně 6, ale často i 15 a více hodin. I tento obor patří pod střechou plastické chirurgie.

5. Úrazové defekty, různé poúrazové stavy: Logicky mi to přišlo, že to patří traumatologie, neboli úrazové medicíně. Není to pravda. Úrazová medicína jiné defekty než ty na kosti neřeší, všechny měkkých tkání řeší plastický chirurg, který se navíc specializuje i na rekonstrukci velikých kostních defektů, např. když chybí 12 a více cm kosti na stehenní kosti (po odstranění nádoru) situace vyžaduje mikrochirurgický přenos kosti a bez mikrochirurga to není možné.

6. Nádory měkkých tkání: Pod tímto pojmem jsem si představoval kožní nádory a myslel jsem si, že jejích řešení patří pod oborem kožního lékařství. Až na výjimky, to také není pravda. Kožní lékař provádí jen diagnostiku a následně pacienta posílá na plastickou chirurgii k odstranění nádoru, protože vzniklé defekty jsou často tak veliké, že všeobecný chirurg není schopný je vyřešit prostý „zašitím“. Plastičtí chirurgové jsou mistři tkáňových posunů a mají ve svém arzenálu řadu postupů, jakým zavírají veliké, zdánlivě neřešitelné defekty na kůži.

7. Popáleniny: Také jsem nevěděl, že popáleninová medicína je obor patřící pod oborem plastické chirurgie.

8. Vrozené vady: Obličeje, krku, končetin, břicha, genitálu. Myslel jsem si, že je řeší dětský chirurg. I když v dnešní době je toto v určité míře pravda, všeobecně výše zmíněné vrozené vady patří do oboru plastické chirurgie.

9. Léčba transexualismu: Lidi co se narodí v těle opačného pohlaví, často podstupují změnu pohlaví (pozor neplést s transvestitismem, což je považuje za úchylka). I toto jsem netušil, že patří do rukou plastických chirurgů. Touto problematikou se v ČR zabývají různá pracoviště, mezí které ale my nepatříme.

10. Estetická chirurgie: Myslel jsem si, že plastická chirurgie se rovná estetická chirurgie. Jak jste samí už zjistili, není

to pravda. Plastická chirurgie je mnohem víc.

Když to shrnu, plastická chirurgie je nesmírně široký obor kde nejsme, na rozdíl od jiných oborů, specializovaní na specifické oblasti nebo části těla. Skutečně operujeme od hlavy k patě, a jelikož žádné dva defekty nebývají stejné, plastičtí chirurgové musí často improvizovat a nalézat nové postupy. A hlavně, estetická chirurgie představuje jen špičku ledovce toho, co skutečně děláme.

Napište do komentářů, a buďte upřímní:) co jste si vy představovali pod pojmem „plastická chirurgie“?

MUDr. Petros Christodoulou

Medicom Clinic, Praha

#jiné #rekonstrukčníchirurgie